Club 28 Resultat
Torsdag den 17. maj 2018 - Hallington 53-teesteder
  Antal deltagere: 34 Gæster:   Tilbage til:
   Dagens gennemsnitsscore: 79,15 Stablef: 28,15
Plac. Navn Resultat Gennemg. Præmie
Program
1 Jørgen Kjer  68 34 X
2 Lars Mogensen 69 31 X Hjemmeside
3 Keld Venø.  70 28 X
4 Ingolf Callesen 70 26 X Gennemgående
5 Jan Uldahl 72 24 X
6 Frank Lund 72 22 X KGC hjemmeside
7 Mogens G. Nielsen  72 20 X
8 Søren Bolvig 74 18 X
9 Klaus Raabjerg 76 16 X
10 Elis Kastrup  76 14
11 Henrik Johansen 77 12
12 Lars Terkelsen 77 10
13 Christian Garbenfeldt 77 8
14 Anders Vestergaard  77 6
15 René Jørgensen 78 4
16 Michael Dam  78 2
17 Anders Hertel-Jørgensen 79 1
18 Thomas A. Larsen 79
19 Morten Håkelien 79
20 Ove Boisen 79
21 Henrik Bramsen 81
22 Kurt Hansen 82
23 Johnny Petersen 83
24 Jørgen Hansen 84
25 Carsten Havelund  84
26 Karsten Andersen 84
27 Morten A. Hansen 84
28 Preben Hansen  85
29 Flemming Gerson  86
30 Per Jensen 86
31 Jens Munk  86
32 Michael Pedersen 88
33 Kim Nielsen  89
34 Anders Simonsen 90