Club 28 Resultat
Torsdag den 14. juni 2018 - Slagspil
  Antal deltagere: 23 Gæster:   Tilbage til:
   Dagens gennemsnitsscore: 80,52 Stablef: 27,83
Plac. Navn Resultat Gennemg. Præmie
Program
1 Tom Mansfeld 69 24 X
2 Kim Nielsen  72 21 X Hjemmeside
3 Anders Hertel-Jørgensen 72 18 X
4 Frank Lund 73 16 X Gennemgående
5 Ingolf Callesen 74 14 X
6 Mogens G. Nielsen  76 12 X KGC hjemmeside
7 Per Jensen 76 10
8 Carsten Havelund  78 8
9 Jørgen Kjer  78 6
10 Kurt Hansen 79 4
11 Gert Paulsen 79 2
12 Henrik Johansen 80 1
13 Jens Erik Wind-Friis 83
14 Kurt Top 84
15 Ole Seistrup 84
16 Michael Pedersen 85
17 Preben Hansen  86
18 Anders Simonsen 86
19 Lars Mogensen 86
20 Morten Håkelien 87
21 Søren Rahbech 88
22 Karsten Andersen 88
23 Morten A. Hansen 89